Termeni și condiții

Aceștia sunt Termenii și Condițiile pentru site-ul

telefonul-confident.ro

Acești termeni și condiții („Acord”) stabilesc termenii și condițiile generale ale utilizării de către dvs. a site-ului web telefonul-confident.ro („Site-ul web” sau „Serviciul”) și a oricăruia dintre produsele și serviciile conexe (denumite în mod colectiv „Servicii”). Acest Acord este obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. („Utilizator”, „dvs.” sau „al dumneavoastră”) și telefonul-confident.ro  („Telefonul Confident”, „noi”, „noi” sau „nostru”). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega o astfel de entitate de acest acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.” se vor referi la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord, nu trebuie să acceptați acest Acord și nu puteți accesa și utiliza Site-ul Web și Serviciile. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați termenii acestui acord. Recunoașteți că acest Acord este un contract între dvs. și telefonul-confident.ro, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului și a serviciilor.

Deși site-ul web și serviciile pot fi conectate la alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aprobare sau afiliere cu vreo resursă legată, cu excepția cazului în care este specificat în mod specific. aici. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele oricărei companii sau persoane sau conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricărei alte terțe părți. Ar trebui să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse pe care o accesați printr-un link de pe site. Conectarea dvs. către orice alte resurse din afara site-ului este pe propriul risc.

”Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau capital în sau în legătură cu orice drept de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în justiție pentru transmitere, drepturi la invenții , drepturile de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturi de a revendica prioritate de la aceste drepturi și toate drepturile sau formele de protecție similare sau echivalente și orice alte rezultate ale activității intelectuale care există sau vor exista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Acest Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de pepalegal.ro sau de terți, iar toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (între părți) exclusiv ale telefonul-confident.ro. Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, grafica și logo-urile utilizate în legătură cu Site-ul și Serviciile, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale pepalegal.ro sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și logo-uri utilizate în legătură cu site-ul web și serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terți. Utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență de a reproduce sau de a utiliza în alt mod oricare dintre mărcile comerciale ale telefonul-confident.ro sau ale unor terțe părți.

În măsura permisă de legea aplicabilă, în nici un caz pepalegal.ro, afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de orice persoană pentru orice indirect, incidental, special, punitiv, de acoperire sau în consecință. daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru profituri pierdute, venituri, vânzări, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri) oricum cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delict, garanție, încălcare a obligației statutare, neglijență sau altfel, chiar dacă partea răspunzătoare a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a telefonul-confident.ro și a afiliaților săi, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile va fi limitată la o sumă nu mai mare de un dolar sau orice sume plătite efectiv. în numerar de către dvs. către pepalegal.ro pentru perioada anterioară de o lună anterioară primului eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică și în cazul în care acest remediu nu vă compensează în totalitate pentru orice pierderi sau eșecuri în scopul său esențial.

Formarea, interpretarea și executarea acestui acord și orice dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile substanțiale și procedurale ale României, fără a ține cont de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabilă, de legile din România. Jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului articol sunt instanțele din România, iar prin prezenta vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică acestui acord.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest acord sau termenii săi referitori la site-ul web și serviciile în orice moment, la discreția noastră. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. De asemenea, vă putem notifica în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin informațiile de contact pe care le-ați furnizat.

O versiune actualizată a acestui Acord va intra în vigoare imediat după publicarea Acordului revizuit, dacă nu se specifică altfel. Utilizarea în continuare a site-ului web și a serviciilor după data intrării în vigoare a Acordului revizuit (sau orice alt act specificat la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Confirmați că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, sunteți de acord să fiți legat de acest acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați site-ul web și serviciile. Această politică de termeni și condiții a fost creată cu ajutorul https://www.websitepolicies.com/terms-and-conditions-generator.

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

https://telefonul-confident.ro/contact/
office@telefonul-confident.ro

Vom încerca să rezolvăm plângerile și litigiile și să depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă onora dorința de a vă exercita drepturile cât mai repede posibil și, în orice caz, în termenele prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor.

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 29 octombrie 2023